Бухгалтерський облік у бюджетних установах (2001)

3.5.2. Нарахування заробітної плати при відрядній оплаті праці

В установах, де застосовується відрядна форма оплати праці, підставою для розрахунку (нарахування) заробітної плати є документи, в яких організується облік виробітку. Це можуть бути різні спеціалізовані або типові наряди, картки обліку виробітку та ін. Сума заробітку при відрядній оплаті праці робітників, які виконують завдання індивідуально, визначається множенням відрядної розцінки за одиницю виробленої продукції (виконаної роботи) на обсяг виготовленої продукції (виконаних робіт). При бригадній відрядній оплаті необхідно визначити загальну суму заробітку всієї бригади, помноживши розцінку на обсяг виконаних робіт, а далі розподілити її між членами бригади відповідно до їх кваліфікації і кількості відпрацьованого часу. На практиці існують різні способи розподілу. Наприклад, бригаді робітників з трьох чоловік за виконану роботу з 1 червня по 29 червня належить виплатити 338 грн. 04 коп. Розподіл цієї суми наведено у табл. 3.9, 3.10.Розподіл може здійснюватися також за допомогою коефіцієнта трудової участі (КТУ), відносних коефіцієнтів та в інші способи.

Нормативними документами з нарахування заробітної плати в різних галузях передбачено систему надбавок і доплат.