Бухгалтерський облік у бюджетних установах (2001)

3.5.3. Надбавки і доплати до заробітної плати

Надбавки за тривалість безперервної роботи в медичних закладах нараховуються щомісячно за основною посадою, роботою за сумісництвом та замісництвом (виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника за межами робочого часу за основною роботою виходячи зі схемного посадового місячного окладу (ставки) за посадою, яку обіймають (без урахування будь-яких надбавок, доплат), у розмірі від 20 до 50% залежно від виду закладу і посад.

Персоналу денних загальноосвітніх навчально-виховних закладів передбачені надбавки за знання іноземної мови, доплати за перевірку зошитів, за класне керівництво, за завідування кабінетами, за майстерні, за бібліотечну роботу, за ведення діловодства.

Спеціалістам, службовцям, робітникам за виконання у свій робочий час (поряд з основною роботою) обов’язків тимчасово відсутнього працівника проводиться доплата за фактичний обсяг роботи. Ці доплати не поширюються на керівників установ, їх заступників, керівників структурних підрозділів.

Працівникам за виконання обов’язків тимчасово відсутнього спеціаліста, службовця, робітника за межами робочого часу за основною посадою проводиться доплата за фактично відпрацьований час за посадою відсутнього працівника.

Суміщення професій (посад) — це виконання працівником поряд зі своєю основною роботою, обумовленою трудовим договором, додаткової роботи з іншої професії. Суміщення професій (посад) широко застосовується в бюджетних установах різного профілю. Конкретний перелік професій і посад працівників, яким можуть встановлюватися доплати за суміщення професій (посад), затверджується керівником установи.

Доплата одному працівникові за суміщення професій (посад) максимальними розмірами не обмежується і визначається керівником установи наявністю одержаної економії за тарифними ставками і окладами суміщуваних працівників. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України і Національного банку України від 31.08.96 № 1033 на період погашення заборгованості із заробітної плати працівникам бюджетних установ доплати за суміщення професій (посад) цим працівникам не можуть перевищувати 30% посадового окладу за основним місцем роботи.

Доплата за суміщення професій (посад) включається в середній заробіток у всіх випадках його обчислення.

У бюджетних установах допускаються роботи в святкові та неробочі дні, викликані необхідністю обслуговування населення (медичні заклади, пансіонати і т. п.). Оплата праці в ці дні проводиться в розмірі:

— працівникам, праця яких оплачується за погодинними або денними ставками, — в розмірі подвійної годинної або денної ставки;

— працівникам, які одержують місячний оклад, — в розмірі одинарної годинної або денної ставки понад оклад, якщо робота у святковий і неробочий день проводилась у межах місячної норми робочого часу, і в розмірі подвійної годинної або денної ставки понад оклад, якщо робота проводилася понад місячну норму.

Праця відрядників у святкові та неробочі дні оплачується за подвійними відрядними розцінками.

За роботу в святкові та неробочі дні замість доплати працівникові за його бажанням може бути наданий інший день відпочинку в найближчі два тижні.

Оплата праці працівників в нічний час (з 10 год вечора до 6 год ранку) згідно з КЗпП України здійснюється у підвищеному розмірі, що встановлюється генеральною, галузевими угодами, колективним договором, але не нижче 20% тарифної ставки (окладу) за кожну годину роботи в нічний час. Працівникам освіти, які за графіком роботи працюють у нічний час (сторожам), встановлюється доплата у розмірі 35% годинної тарифної ставки (окладу) за кожну годину роботи в цей час.

Розрахунок «нічних» здійснюється за формулами

Посадовий оклад / Норма часу в місяць = розцінка за 1 годину

розцінка за 1 годину • кількість відпрацьованого часу = сума нічних • 35%.

У такому ж розмірі здійснюється доплата медичним, фармацевтичним та іншим працівникам медичних закладів, а також водіям санітарних автомобілів, які залучаються для роботи в нічний час. Лікарям, середньому та молодшому медичному персоналу, зайнятим наданням швидкої та невідкладної медичної допомоги, та персоналу виїзних бригад відділень невідкладної медичної допомоги здійснюється доплата за роботу в нічний час у розмірі 50% годинної тарифної ставки (окладу) за кожну годину роботи в нічний час.

Доплати за роботу в нічний час нараховуються виходячи з посадового окладу за штатним розписом, а робітникам — з установлених годинних тарифних ставок (посадових окладів на місяць).

До роботи в нічний час не залучаються вагітні жінки, жінки, які мають дітей віком до трьох років, особи, молодші 18 років, інші категорії працівників, передбачені чинним законодавством.

Сумісництвом вважається виконання працівником, крім своєї основної, іншої регулярно оплачуваної роботи на умовах трудового договору у вільний від основної роботи час у тій або іншій установі, організації. Порядок оплати праці сумісників регламентується постановою Кабінету Міністрів України від 03.04.93 № 245 «Про роботу за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій» з доповненнями та Положенням про умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій, затвердженим Міністерством праці України, Міністерством юстиції України та Міністерством фінансів України від 28.06.93 р. за № 43. Цими документами визнано, що тривалість роботи за сумісництвом не може перевищувати чотирьох годин на день і повного робочого дня у вихідний день. Загальна тривалість роботи за сумісництвом протягом місяця не повинна перевищувати половини місячної норми робочого часу.

Оплата праці сумісників проводиться за фактично виконану роботу. Заробітна плата, одержана за роботу за сумісництвом, під час обчислення середнього заробітку на основній роботі не враховується, крім заробітної плати:

— вчителям і викладачам, які працюють в кількох середніх загальноосвітніх, професійних та інших навчально-освітніх, а також вищих навчальних закладах, педагогічним працівникам дошкільних виховних, позашкільних та інших навчально-виховних закладів;

— медичним і фармацевтичним працівникам лікувально-профілактичних і санаторно-епідеміологічних закладів охорони здоров’я, установ соціального забезпечення, дитячих будинків, шкіл-інтернатів для дітей-сиріт.

Керівникам державних підприємств, установ та організацій, їх заступникам, керівникам структурних підрозділів, державним службовцям дозволяється працювати за сумісництвом тільки в науковій, викладацькій, творчій і медичній сферах діяльності.

Висококваліфікованим спеціалістам народного господарства дозволяється здійснювати педагогічну діяльність у вищих навчальних закладах за сумісництвом у робочий час до чотирьох годин на тиждень зі збереженням за ними заробітної плати за місцем основної роботи.

Положенням № 43 передбачено, що усі працівники, крім основної роботи і роботи за сумісництвом, мають право виконувати інші роботи, які не є сумісництвом:

— вести педагогічну роботу з погодинною оплатою праці в обсязі не більше 240 годин на рік;

— виконувати обов’язки медичних консультантів установ охорони здоров’я в обсязі не більше 12 годин на місяць з разовою оплатою праці;

— керувати аспірантами в науково-дослідних установах і вищих навчальних закладах — науковим і висококваліфікованим спеціалістам, які не перебувають у штаті цих установ, з оплатою їх праці в розрахунку 50 годин на рік за керівництво кожним аспірантом;

— завідувати кафедрою — висококваліфікованим спеціалістам, у тому числі тим, хто обіймає керівні посади у вищих навчальних закладах і НДІ, з оплатою в розрахунку 100 годин на навчальний рік;

— виконувати інші роботи, які не є сумісництвом.