Бухгалтерський облік у бюджетних установах (2001)

4.3.3. Облік розрахунків з іншими дебіторами і кредиторами

Для обліку розрахунків з різними дебіторами і кредиторами призначені активний субрахунок № 364 «Розрахунки з іншими дебіторами» і пасивний субрахунок № 675 «Розрахунки з іншими кредиторами». Такий поділ субрахунків для обліку розрахунків з іншими дебіторами і кредиторами в новому Плані рахунків має умовний характер і може визначатися установою самостійно, виходячи з переважності дебетового чи кредитового залишку за окремими аналітичними рахунками.

Під іншими дебіторами і кредиторами розуміються установи, організації, особи, крім тих з них, розрахунки з якими обліковують на решті субрахунків класу 3 «Кошти, розрахунки та інші активи» і класу 6 «Поточні зобов’язання» Плану рахунків.

На субрахунках № 364 і 675 обліковуються розрахунки за матеріальні цінності, виконані роботи і надані послуги за пред’явленими рахунками (крім розрахунків в порядку планових платежів), розрахунки за претензіями і боргами, переданими на вирішення арбітражу чи суду, а також розрахунки із студентами та учнями навчальних закладів за користування гуртожитком і постільними речами.

За дебетом субрахунка № 364 записується збільшення дебіторської заборгованості, а за кредитом — її погашення. Відповідно за кредитом субрахунка № 675 — збільшення кредиторської заборгованості, за дебетом — її зменшення.

Синтетичний та аналітичний облік розрахунків з іншими дебіторами і кредиторами суміщується в накопичувальних відомостях ф. № 408 (меморіальних ордерах № 6) шляхом використання позиційного способу записів. У балансі сальдо за субрахунками № 364 і 675 показується розвернено: дебетове — в активі, а кредитове — в пасиві. Розвернене сальдо визначається за даними аналітичного обліку за цими субрахунками.

При автоматизації обліку розрахунків з іншими дебіторами і кредиторами складається машинограма «Відомість обліку фінансово-розрахункових операцій».

Облік розрахунків із студентами і учнями за проживання в гуртожитках і користування постільними речами ведеться в оборотній відомості ф. № 285.

Нарахування плати за користування гуртожитком і постільними речами відображається за дебетом субрахунка № 364 і кредитом відповідних субрахунків для обліку доходів загального фонду (№ 70) і внутрішніх розрахунків за загальним фондом (№ 681). Суми внесеної плати відображаються за кредитом субрахунка № 364 і дебетом субрахунків № 301, 311, 321.