Бухгалтерський облік у бюджетних установах (2001)

4.3.4. Облік розрахунків у порядку планових платежів

Розрахунки в порядку платежів у бюджетних установах застосовуються за наявності постійних господарських зв’язків з різними установами та організаціями за поставками матеріальних цінностей і наданням послуг, наприклад, при розрахунках з продовольчими базами за продукти харчування, з госпрозрахунковими аптеками за медикаменти, з організаціями громадського харчування за отримані талони на харчування учнів, з автопідприємствами за послуги автотранспорту.

Розрахунки з постачальниками в порядку планових платежів здійснюються не за кожною окремою угодою, пов’язаною з відвантаженням товару чи наданням послуг, а шляхом періодичного перерахування постачальнику коштів з поточних чи реєстраційних рахунків шляхом виписування платіжних доручень у строки і в розмірах, наперед обумовлених сторонами.

Сума кожного планового платежу і строки перерахування встановлюються сторонами на поточний місяць (квартал) виходячи з періодичності платежів і з обсягів поставок, закупок чи надання послуг за договорами чи згодами або фактичної поставки за минулий місяць.

Щомісячно постачальник і бухгалтерія платника уточнюють стан розрахунків відповідно до вартості фактично отриманих матеріальних цінностей чи наданих послуг і здійснюють перерахунок і відповідний платіж в порядку, обумовленому в договорі чи угоді. Звірка розрахунків оформляється актом і забезпечує відповідність перерахованих плановими платежами сум вартості отриманих товарів чи наданих послуг, запобігає порушенням платіжної і фінансової дисципліни.

Для обліку розрахунків з постачальниками в порядку планових платежів передбачено активно-пасивний субрахунок № 361 «Розрахунки в порядку планових платежів». За дебетом субрахунка № 361 записуються суми перерахованих планових платежів у кореспонденції з кредитом субрахунків для обліку грошових коштів на поточних, реєстраційних рахунках. За кредитом субрахунка № 361 записується вартість отриманих матеріальних цінностей, прийнятих робіт і послуг у кореспонденції з дебетом субрахунків № 232, 233, 331, 801, 802 та ін.

Аналітичний облік розрахунків за субрахунком № 361 ведеться в накопичувальній відомості ф. № 408 (меморіальний ордер № 7), в якій для кожного постачальника відводиться необхідна кількість рядків для відображення операцій протягом місяця. Записи у відомість здійснюються за кожним документом (платіжне доручення, накладна, рахунок) в міру здійснення операцій, але не пізніше наступного дня після надходження документів в бухгалтерію.

Облік розрахунків з постачальниками в порядку планових платежів може вестися на картках ф. № 292-а або у книгах ф. № 292.

Машинним реєстром синтетичного та аналітичного обліку розрахунків в порядку планових платежів за субрахунком № 361 є «Відомість обліку фінансово-розрахункових операцій», яка складається як і за субрахунками № 364, 675.