Бухгалтерський облік у бюджетних установах (2001)

4.3.5. Порядок списання простроченої дебіторсько-кредиторської заборгованості

Порядок зарахування сум дебіторсько-кредиторської заборгованості, по яких минув строк позовної давності (3 роки), встановлено такий.

Дебіторська заборгованість з простроченими строками позовної давності відноситься за рішенням керівника на зменшення доходів. При списанні дебіторської заборгованості, яка виникла при виконанні кошторису доходів і видатків за загальним фондом, робиться запис:

Дебет субрахунків № 701, 681 Кредит субрахунка № 364.

При списанні дебіторської заборгованості, яка виникла при виконанні кошторису доходів і видатків за спеціальним фондом, робиться запис:

Дебет субрахунка № 702 Кредит субрахунка № 364.

Списання боргу внаслідок неплатоспроможності боржника не є підставою для скасування заборгованості. Ця заборгованість має відображатися за балансом не менше п’яти років з часу списання для спостережування за можливістю її справляння у випадку зміни майнового стану боржника.

Кредиторська і депонентська заборгованості, щодо яких термін позовної давності минув, підлягають перерахуванню установою до відповідного бюджету не пізніше 10 числа наступного місяця після закінчення терміну позовної давності. Списання сум депонентської заборгованості відображається за дебетом субрахунка № 671 і кредитом субрахунка № 642, а списання кредиторської заборгованості — за дебетом субрахунка № 675 і кредитом субрахунка № 642.

В умовах застосування ЕОМ контроль за станом дебіторсько-кредиторської заборгованості за всіма розрахунковими субрахунками (№ 361, 362, 363, 364, 671, 675) здійснюється на підставі машинограми «Сальдова відомість фінансово-розрахункових операцій». Відомість містить дані про залишки на кожному аналітичному рахунку в межах субрахунка, по кожному субрахунку в цілому і є основою для складання місячної і квартальної звітності про заборгованість бюджетних установ.