Бухгалтерський облік у бюджетних установах (2001)

РОЗДІЛ 5. ОБЛІК НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ

РОЗДІЛ 5. ОБЛІК НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ