Бухгалтерський облік у бюджетних установах (2001)

6.7.2. Облік лікувальних засобів у відділеннях (кабінетах) установ

Лікувальні заклади, які не мають своїх аптек, отримують лікувальні засоби з госпрозрахункових аптек тільки в розмірі поточної потреби в них: отрутні лікувальні засоби — п’ятиденної, наркотичні лікувальні засоби — триденної, решта — десятиденної.

Отримання лікувальних засобів з госпрозрахункових аптек здійснюють матеріально відповідальні особи (головні медсестри поліклінічних відділень, старші медсестри структурних відділень) згідно з оформленою довіреністю в строки, узгоджені графіком, який затверджується керівником установи і завідувачем аптеки.

Строк дії довіреності встановлюється не більше як на поточний квартал, а на отримання отрутних і наркотичних засобів — до одного місяця. З метою посилення контролю за витрачанням лікувальних засобів при виписуванні довіреності на отримання медикаментів із аптеки проставляється грошова норма витрачання на поточний місяць, яка розраховується за кожним відділенням окремо з урахуванням профілю ліжка.

В амбулаторно-поліклінічних установах лікувальні засоби, які знаходяться на предметно-кількісному обліку, з госпрозрахункових аптек отримує головна (старша) медсестра за окремими накладними (вимогами), затверджуваними керівником установи, яка й видає їх у кабінети на поточні потреби також за накладними (вимогами).

У відділеннях (кабінетах) також ведеться предметно-кількісний облік таких засобів:

отрутних лікувальних засобів;

наркотичних лікувальних засобів;

етилового спирту;

дефіцитних, таких, що дорого коштують, і перев’язувальних засобів;

ефедрину гідрохлориду;

тари.

Отримані з аптеки лікувальні засоби зберігаються у відділеннях за видами в спеціальних шафах, а наркотичні засоби — у сейфах.

Надходження і витрачання лікувальних засобів відображається в спеціальних книгах, які заводяться окремо на спирт, отрути, наркотичні, дефіцитні, такі, що дорого коштують, і перев’язувальні засоби.

З метою посилення контролю за використанням у відділеннях (кабінетах) інших лікувальних засобів за призначенням і за поточною потребою в них практикується їх списання на підставі актів вільної форми, які підписуються завідувачем відділення, старшою медсестрою відділення, черговими медсестрами. На підставі даних актів визначаються залишки інших медикаментів згідно з бухгалтерським обліком.

Головна (старша) медсестра щомісячно подає в бухгалтерію звіт про рух лікувальних засобів, що знаходяться на предметно-кількісному обліку, за формою № 2-М3, який затверджується керівником установи.