Бухгалтерський облік у бюджетних установах (2001)

7.3. Облік сум за дорученнями

До сум за дорученнями належать кошти, які надходять:

для проведення розрахунків з молодими фахівцями (підйомні);

на виплату студентам стипендій, матеріальної допомоги та доплат до державних стипендій за рахунок коштів замовників;

на придбання методичної літератури і навчальних посібників для студентів заочної форми навчання;

на придбання замовлених централізованим порядком бланків документації з бухгалтерського обліку, звітності;

на придбання путівок працівникам установ;

для створення фонду преміювання науково-дослідних установ;

на виконання певних доручень відповідно до рішення Уряду;

добровільні компенсації хворих за надані їм інші медичні послуги лікувально- та санітарно-профілактичними закладами;

інші кошти фізичних і юридичних осіб на виконання певних доручень;

кошти, що надходять як благодійні та спонсорські внески.

Витрачання сум за дорученнями здійснюється на видатки, зазначені у дорученні без складання кошторису доходів і видатків.

Усі суми за дорученнями зберігаються на одному поточному (реєстраційному) рахунку, для відкриття якого потрібний дозвіл відповідного органу Державного казначейства або фінансового органу. У дозволах на відкриття рахунка зазначається джерело надходження коштів, цілі, на які вони використовуються, номери та дати рішень Уряду України, рішень місцевих органів влади або інших нормативно-правових актів, відповідно до яких бюджетним установам надано право отримувати кошти для виконання певних доручень.

Для обліку операцій з коштами сум за дорученнями призначені такі субрахунки:

активний субрахунок № 314 «Поточний рахунок для обліку сум за дорученнями»;

активний субрахунок № 324 «Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку сум за дорученнями»;

пасивний субрахунок № 673 «Розрахунки за коштами, одержаними на видатки за дорученнями».

Основні бухгалтерські проводки з обліку сум за дорученнями наведено в табл. 7.5.