Бухгалтерський облік у бюджетних установах (2001)

7.4. Облік депозитних сум

До депозитних сум належать кошти хворих, які знаходяться на лікуванні в лікувальних установах; суми, які знаходяться в тимчасовому користуванні судових органів і які підлягають поверненню їх власникам чи перерахуванню за належністю відповідно до рішення суду, тощо.

Депозитні суми зберігаються на окремих поточних (спеціальних реєстраційних) рахунках і не мають відношення до кошторису доходів і видатків установи.

Збереження депозитних сум обмежується строками, встановленими чинними актами України. Після закінчення цих строків незатребувані депозитні суми підлягають перерахуванню установою, на поточному рахунку якої зберігаються ті кошти, в дохід того бюджету, за рахунок якого вони утримуються. Так, строк зберігання для сум, які належать фізичним та юридичним особам, встановлено три роки. Суми, які підлягають передачі бюджетним установам, зберігаються до 31 грудня того року, в якому вони були внесені.

Для обліку депозитних сум призначені такі субрахунки:

активний субрахунок № 315 «Поточні рахунки для обліку депозитних сум»;

активний субрахунок № 325 «Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку депозитних сум»;

пасивний субрахунок № 672 «Розрахунки за депозитними сумами». Бухгалтерські проводки з обліку депозитних сум наведено в табл. 7.6.Аналітичний облік депозитних сум ведеться на картках ф. № 292-а (у книзі ф. № 292) у розрізі одержувачів коштів.