Регулювання міжнародних фондових ринків (2000)

ВСТУП

Сьогоднішній стан регулювання світових ринків капіталу, з одного боку, віддзеркалює історичні тенденції розвитку, з іншого — залежить від напрямів розвитку міжнародних фондових ринків. Тому регулювання останніх і посідає особливе місце в системі сучасних економічних процесів. Зміни на світових ринках цінних паперів відбуваються надзвичайно швидко і потребують адекватного реагування з боку регулюючих структур.

Подіями лише останніх кількох років стали:

• створення Європейського Союзу та введення в обіг єдиної європейської валюти — євро;

• азіатська фінансова криза, яка поширилась на більшість фондових ринків світу, особливо вплинувши на Росію;

• активізація торгівлі через мережу Інтернет;

• поступовий відхід від «паркетної» торгівлі на фондових біржах;

• спочатку зростання, а потім різке падіння інтересу міжнародних інвесторів до «emerging market» (ринки, що розвиваються);

• перші дефолти (зокрема, російських регіонів) по єврооблігаціях;

• зміна позиції МВФ щодо сплати державами, які потрапили у важкий фінансовий стан, боргів приватним інвесторам, зокрема по єврооблігаціях;

• визнання необхідності жорсткішого регулювання міжнародного руху капіталів.

Зважаючи на процеси, що відбуваються у світовій економіці, відповідним чином змінюються і напрями, форми і засоби регулювання фондового ринку як на державному, так і міжнародному рівнях.

Метою курсу «Регулювання міжнародних фондових ринків» є розвиток у студентів розуміння закономірностей регулювання ринків цінних паперів, формування знань з цієї дисципліни, набуття аналітичних і практичних навичок у сфері регулювання та контролю міжнародних фондових ринків.

Слід зауважити, що завданням цього курсу є розгляд проблем регулювання фондового ринку, притаманних саме цьому ринку, а загальні проблеми ринкового регулювання, які є характерними для всіх ринків (товарного, грошового тощо): оподаткування, антимонопольне регулювання, митні правила, режими іноземного інвестування і т. ін., нами не досліджуватимуться. Безумовно, що кожен ринок не існує окремо один від одного; вони мають взаємний вплив, і розумні дії держави у тих чи інших напрямах також сприяють розвитку ринку цінних паперів, або навпаки, дискримінаційна фіскальна політика або занадто високі ставки податку можуть звести нанівець всі інші позитивні зусилля.

Слід зазначити, що процес вивчення регулювання міжнародних фондових ринків може викликати певні складнощі через швидкі та значні зміни, які відбуваються на світових ринках капіталу, та відповідне реагування з боку державних регулюючих і міжнародних координуючих органів. З огляду на необхідність подолання цих труднощів у посібнику особливу увагу приділено аналізу історичних тенденцій, сучасних проблем та загальновизнаних шляхів вдосконалення регулювання. Оскільки на даний час не існує єдиного посібника з цього курсу, в процесі вивчення дисципліни рекомендується приділяти увагу не тільки рекомендованій літературі, але й уважно слідкувати за поточними публікаціями у спеціалізованій пресі, у разі можливості, ширше застосовувати мережу Інтернет.

Завдання курсу орієнтовані на формування компетентності студентів з питань:

• сутності міжнародних фондових ринків, їх місця і ролі у сучасному міжнародному бізнесі;

• суб’єктів та інфраструктури світових ринків цінних паперів;

• форм і методів регулювання фондових ринків на національному та міжнародних рівнях;

• практики здійснення державного регулювання фондових ринків.

Навчальний посібник призначено для магістрів за фаховим спрямуванням «Міжнародний менеджмент» при вивченні курсу «Регулювання міжнародних фондових ринків».← prev content next →