Паблік рилейшнз у бізнесі (2006)

1.1. Сучасна концепція паблік рилейшнз у бізнесі

Передумови виникнення паблік рилейшнз та історія становлення його як сфери діяльності. Паблік рилейшнз як організація комунікативного простору. Економічна комунікація та ринок. Системність паблік рилейшнз в економічній сфері. Економічні функції паблік рилейшнз. Паблік рилейшнз у маркетингу, менеджменті та в маркетингових комунікаціях. Суспільство, громадськість, цільова аудиторія.

Паблік рилейшнз і реклама у бізнесі. Специфіка паблік рилейшнз у бізнесі. Цілі, принципи, функції паблік рилейшнз у бізнесі. Паблік рилейшнз і його складові: пабліситі, корпоративна реклама, спонсорство, благодійність, суспільна діяльність, антикризове управління, лобіювання. Специфіка роботи фахівців з паблік рилейшнз у бізнесі: посадові обов’язки, розподіл ролей. Особливості підготовки фахівців у цій сфері.

Правове регулювання паблік рилейшнз у бізнесі. Етичні норми у паблік рилейшнз.

Тенденції розвитку світової індустрії паблік рилейшнз. Становлення ринку ПР-послуг в Україні.