Паблік рилейшнз у бізнесі (2006)

1.2. Паблік рилейшнз у системі управління ринковою діяльністю підприємства

Управління ринковою діяльністю підприємства, місце і роль у ньому паблік рилейшнз. Сутність зовнішнього і внутрішнього паблік рилейшнз. Сфера дії зовнішнього паблік рилейшнз: споживачі, конкуренти, партнери, інвестори, громадські організації, суспільні об’єднання, органи державного регулювання економіки. Сфера дії внутрішнього паблік рилейшнз: структурні підрозділи підприємства, працівники підприємства на різних ієрархічних рівнях управління та їх неформальні об’єднання. Системний підхід у розробленні та проведенні ПР-кампаній у ринковій діяльності підприємства.

Основні завдання паблік рилейшнз у бізнесі: формування і збереження суверенітету, індивідуальності, іміджу та легітимності фірми на ринку; налагоджування позитивних довготривалих партнерських зв’язків між підприємством і ринковими суб’єктами. Іміджмейкінг і брендинг як елементи цілеспрямованої ПР-діяльності у бізнесі. Імідж, бренд і торгова марка товару: основні визначення та функції.

Сутність суверенітету підприємства. Атрибути його формування і збереження: оборона ринкової території, отримання кредиту довіри від інвесторів, акціонерів; ринкова дипломатія. Сутність ринкової індивідуальності. Заходи з надання «цінності» індивідуальності: консультування, розроблення стратегії. Поняття «легітимність підприємства». Критерії оцінки легітимності, сфери відповідальності. Характери та види ринкової легітимності підприємства. Обов’язки підприємства з підтримування легітимності: проведення корисної для нього діяльності, соціальні, заповнення вакууму «підприємство — підлеглий». Заходи підприємства з підтримування легітимності: регулярне оповіщення суспільства щодо своєї позиції, цілей, дій, орієнтування на суспільну думку.

Позиціонування об’єкта паблік рилейшнз, його піднесення, антиреклама (зниження іміджу), відмежування від конкурентів, контрреклама як основні напрями діяльності паблік рилейшнз у бізнесі.