Паблік рилейшнз у бізнесі (2006)

1.3. Паблік рилейшнз у системі управління підприємством

Внутрішній паблік рилейшнз як система заходів, спрямованих на реалізацію ідеології внутрішнього керівництва підприємства, стратегії і тактики управління персоналом. Корпоративні відносини: керівники організації і департаментів, «середня ланка», технічний апарат, канцелярія, виробничі відділи, акціонери. Основні завдання паблік рилейшнз у системі управління підприємством. Формування та дослідження системи корпоративних відносин як стратегічний напрям внутрішнього паблік рилейшнз. Роль паблік рилейшнз у вирішенні проблем внутрішньоорганізаційної комунікації. Концепція двосторонньої комунікації: основна мета і принципи реалізації.

Розроблення стратегії ефективності менеджменту фірми за допомогою паблік рилейшнз. Формування корпоративної культури відносин між працівниками. Виховування патріотизму.

Нова сфера внутрішнього паблік рилейшнз: просування товару на внутрішньому ринку компанії.