Паблік рилейшнз у бізнесі (2006)

1.4. Маркетингові дослідження у паблік рилейшнз для бізнесу

Цілі, завдання, етапи маркетингових досліджень у паблік рилейшнз для бізнесу. Поняття «цільові аудиторії», їх ієрархія та класифікація. Основні напрями досліджень цільових аудиторій: дослідження соціально-психологічних чинників формування суспільної думки та дослідження кількісних параметрів аудиторій для визначення ступеня впливу її на суспільство. Дослідження комунікативної політики конкурентів, партнерів. Аналіз та оцінка комунікативної ситуації на ринку.

Методи проведення досліджень у бізнес-ПР. Неформальні методи збирання інформації: особисті контакти, контакти з ключовими інформаторами, фокус-групи та суспільні збори, консультативні комітети і ради, омбудсмен, «гарячі» телефонні лінії, аналіз пошти, мережеві джерела, звіти з місць. Формальні методи збирання інформації: конвент-аналіз засобів масової інформації, аналіз вторинної інформації та комп’ютерних баз даних, опитування.

Оцінка потенційних можливостей проведення ПР-акцій. Прогнозування наслідків проведення ПР-акцій.