Паблік рилейшнз у бізнесі (2006)

1.6. Управління пр-компаніями у бізнесі

Організація проведення ПР-кампаній у бізнесі. Визначення зацікавлених і відповідальних сторін. Організація підрозділу паблік рилейшнз у системі управління підприємством. Розподіл посадових обов’язків залежно від видів організаційних структур його управління. Взаємодія підрозділу паблік рилейшнз з іншими структурними підрозділами підприємства та зовнішнім середовищем. Проведення ПР-кампаній через залучення спеціалізованих агентств. Види ПР-агентств та основні напрями їхньої роботи. Особливості планування ПР-кампаній спеціалізованими агентствами.

Мотивація проведення ПР-акцій.

Координація проведення ПР-акцій.

Планування ПР-кампаній: стратегічний та оперативний підходи. Аналіз ринкової ситуації і суспільної думки. Формулювання цілей та розроблення стратегій проведення ПР-кампаній підприємства. Розроблення програми паблік рилейшнз у бізнесі: написання змісту, визначення робочої теорії, цільових аудиторій та програмних завдань. Тактичне планування бізнес-ПР: створення сценарію (креативний підхід), передбачення катастроф і криз, розроблення заходів з усунення можливих негативних явищ, медіа-планування для ПР-кампаній, складання бюджету проведення ПР-кампанії та оптимізація витрат підприємства. Попереднє тестування складових елементів програми.

Оцінювання ефективності ПР-кампаній. Оцінні дослідження. Рівні оцінки кампанії: оцінка критеріїв і методів підготовки, оцінка критеріїв і методів реалізації програми, оцінка критеріїв і методів впливу. Методики і методи оцінювання ефективності паблік рилейшнз у бізнесі. Економічна і комунікативна ефективність заходів паблік рилейшнз. Система контролю за виконанням програми паблік рилейшнз у бізнесі: побудова кривих байдужості, соціограм, розрахунок коефіцієнта якості обслуговування. Інтерпретація і використання результатів оцінювання. Економічне управління засобами комунікації.