Паблік рилейшнз у бізнесі (2006)

1.7. Моделювання процесукомунікативного впливу паблік рилейшнзна економічну поведінку ринкових суб’єктів

Економічна поведінка ринкових суб’єктів і чинники, які її формують. Роль і значення бізнес-ПР у формуванні економічної поведінки ринкових суб’єктів.

Поняття «домінанта» у бізнес-ПР та її основні характеристики. Залежність ефективності сприйняття реципієнтом паблік рилейшнз впливу від наявності домінанти. Проблема небажаної домінанти. ПР-засоби корекції небажаних домінант у бізнесі.

Стереотипи та їх значення у процесі підготовки та здійснення ПР-акцій. Позитивні та негативні стереотипи. Стереотипи та потреби. Прийоми виявлення стереотипів у паблік рилейшнз. ПР-засоби посилення позитивних стереотипів. Корекція негативних стереотипів за допомогою паблік рилейшнз.

Нерефлексійні чинники сприйняття впливу паблік рилейшнз. Емоційна компонента інформаційного впливу ПР-акцій. Фасцинація та інформація. Лозунг і слоган. Ритм, рима, парадокс, каламбур.

Використання теорії міфологізму в побудові ПР-кампаній. Розроблення ПР-кампаній із застосуванням демократичних і тоталітарних сюжетів. Гумористичні та еротичні підходи у побудові бізнес-ПР. Стилі паблік рилейшнз у бізнесі: фірмовий стиль, типографіка, модульна сітка, слов’янський стиль, кіч, модерн, комерційна еклектика, постмодернізм, авангард, віртуальна ізофренія, стилі життя як категорія маркетингу. Основні підходи до структурування ПР-кампаній у бізнесі: семантика, символіка, семіотика, використання стереотипів.

Використання агресивного паблік рилейшнз. Формування інформаційного потоку для здійснення психологічного впливу на економічну поведінку ринкових суб’єктів. ПР-механізми підлаштовування діяльності підприємства під ситуацію, що склалась у суспільстві. Підлаштовування суспільної думки під вимоги підприємства за допомогою паблік рилейшнз. Досягнення компромісу між вирішенням проблем суспільства та підприємства за допомогою паблік рилейшнз.

Креативні підходи до створення ефективних засобів пабліситі. Креатив паблік рилейшнз тексту. Креатив ілюстрацій для паблік рилейшнз тексту. Моделювання рекламної підтримки ПР-кампаній. Моделі ПР-кампаній у бізнесі в Україні.