Паблік рилейшнз у бізнесі (2006)

1.8. Іміджелогія у бізнес-ПР

Імідж як складова сучасної цивілізації. Типи іміджів. Структура іміджу. Управління іміджем. Стратегія управління корпоративною інформацією на основі сучасних комунікативних технологій. Іміджелогія як теорія природних ієрархій.

Методи побудови та підтримування іміджу товару, торгової марки, підприємства у бізнесі: позиціонування, маніпулювання, міфологізація, емоціоналізація, формат, вербалізація, деталізація, акцентування інформації, архаїзація, замінювання цілей, подання суперечливих сигналів, дистанціювання, метафоризація, візуалізація, опитування суспільної думки, нейролінгвістичне програмування, впровадження моделей сприйняття, контекстне введення знаків.

Використання методів іміджелогії у бізнесі. Глибинний рівень комунікації. Візуальне вимірювання. Психологічні особливості візуальної комунікації у підтримуванні іміджу. Моделі візуальної комунікації. Національне вимірювання. Періодична система та її перфоманс. Типологія жесту. Психологія вибору. Іміджеві стратегії. Чотиритактна модель іміджу підприємства. Репутація у підприємницькому суспільстві.

Комплексна система оцінювання іміджу підприємства.