Паблік рилейшнз у бізнесі (2006)

1.9. Паблік рилейшнз у конфліктних і кризових ситуаціях

Передумови виникнення кризових ситуацій на підприємстві та у бізнес-середовищі. Види криз. Повсякденний паблік рилейшнз як антикризовий засіб. Кризові технології у паблік рилейшнз. Основні завдання ПР у кризових технологіях: цільова консолідація мас; перекомутування пріоритетів. Етапи та елементи управління кризою. Етапи подолання кризи: ідентифікація та аналіз причин виникнення кризової ситуації, дослідження і демонстрування альтернативних варіантів економічної та управлінської стратегії, складання програми дій, оцінювання результатів виконання програми. Проблеми управління кризою: неочікуваність, недостатність інформації, ескалація подій, втрата контролю, збільшення уваги ззовні, параліч свідомості, паніка. Умови та специфіка використання ПР-стратегій під час кризи: регресивної, агресивної, оборонної, комбінованої.

Особливості антикризового паблік рилейшнз у бізнесі. Комунікації в ситуації кризи. Перевірка готовності організації до кризи. Шляхи подолання кризової ситуації завдяки вдалій ПР-кампанії: ідентифікація фірми, корпоративна ідеологія, авторитет і імідж керівництва, комплексна реклама, протикризова робота із засобами масової інформації, корпоративні видання, маркетингові акції, активізація спонсорства, додаткове лобіювання, конкурентна боротьба і самозахист, судові пошуки, захист інформації, зворотний зв’язок зі споживачами.

Адаптаційний паблік рилейшнз у бізнесі.