Паблік рилейшнз у бізнесі (2006)

5.4. Засоби внутрішньофірмового паблік рилейшнз

Засоби внутрішньофірмового ПР найчастіше підлягають контролю з боку самої організації. Вони умовно розподіляються на такі категорії: розмовні, мультимедийні та письмові/візуальні.

До розмовних засобів відносяться індивідуальні бесіди, групові наради, збори співробітників, конференції, «Робітничі прогулянки» (чи керування під час обходу), телебачення, радіо, відео, телеконференції, гарячі лінії на підприємстві.

До мультимедійних методів відносяться виставки і презентації, запуски нових програм, соціальна робота.

До візуальних/письмових методів внутрішнього ПР відносяться внутрішньокорпоративні видання: журнали, інформаційні бюлетені, цільове розсилання (роздавання) різних документів, поширення їх електронною поштою, інформаційні повідомлення на платіжних документах, щорічні звіти, дошки оголошень, виставки, раціоналізаторські пропозиції (схеми висловлення своєї точки зору).

Корпоративні видання призначені для інформування визначених, досить вузьких цільових аудиторій (співробітників компаній, членів професійних і громадських організацій). Усю сукупність корпоративних видань за принципом їхнього поширення можна розділити на дві великі групи:

видання по вертикалі (вони адресовані співробітникам від керівництва), включають видання різних асоціацій, гільдій для своїх членів; видання громадських організацій і політичних партій для своїх членів; такі видання інформують про діяльність організації, зміцнюють лояльність стосовно неї і залучають нових членів; газети і журнали компаній;

видання по горизонталі (поширюються визначеними групами з загальними інтересами): інформаційно-рекламні бюлетені, видання професійних груп.

Звіти, які за терміном розподіляються на місячні, квартальні, щорічні. У них наводиться підсумок роботи підприємства за певним напрямком за визначений період.

Інформаційний листок, бюлетень, які поширюються серед співробітників на правах газети.

Основні цілі корпоративного видання: інформування працівників про справи і події, які відбуваються на підприємстві; мотивація співробітників; отримання зворотного зв’язку, створення корпоративного духу, роз'яснення основних рішень керівництва, розповідь про кращих рядових працівників підприємства і менеджерах.