Паблік рилейшнз у бізнесі (2006)

Тема 9. Паблік рілейшнз у конфліктних та кризових ситуаціях