Кількісні методи в управлінні інвестиціями (2000)

3.3. СЕРЕДНЯ СТАВКА ПРИБУТКОВОСТІ (ССП) ІНВЕСТИЦІЙ

Основоположною ідеєю визначення норми прибутковості інвестицій є порівняння чистих прибутків, очікуваних від проекту, з параметрами інвестування. Найпоширенішим методом оцінки норми прибутковості інвестиційних проектів є метод визначення середньої ставки прибутковості (average rate of return) проекту. Цей метод оцінки доцільності інвестування, напевне, найстаріший.

Середня ставка прибутковості проекту (позначимо її як ARR) дорівнює відношенню середньої величини річних майбутніх чистих прибутків від інвестицій до половини суми первинних інвестицій, тобто:До недоліків цього методу слід віднести такі:

1. Не враховується вартість грошей у часі.

2. Ігноруються амортизаційні відрахування як джерело грошового потоку від інвестицій.

3. Використовуються балансові прибутки, а не грошові потоки.

Хоча метод ССП легкий для розуміння й роботи, його не рекомендують застосовувати як основний для фінансового аналізу.

● Приклад 4. Середня ставка прибутковості

Припустимо, що в наступні 5 років фірма сподівається отримати відповідно такі чисті прибутки: $15000, $25000, $30000, $22000, $18000. Визначте ССП, якщо початкові інвестиції становлять $120000.

Розв’язання. Використовуємо формулу (3.2) для визначення ССП.