Кількісні методи в управлінні інвестиціями (2000)

3.5. ІНДЕКС ПРИБУТКОВОСТІ (ІП)ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ

Індекс прибутковості інвестиційного проекту (profitability index) — це відношення теперішньої вартості грошових надходжень від проекту після оподаткування до теперішньої вартості інвестицій.

Якщо ІП проекту позначити як PI, тоді отримаємо:ІП — це міра прибутковості проекту на $1 інвестицій. Якщо ІП > 1, то проект, що розглядається, має позитивну чисту теперішню вартість.

Індекс може бути використаний для ранжирування проектів з різними потоками грошових коштів і тривалістю в часі. Але якщо проекти ранжирувати по ІП, то може виникнути ситуація, коли, наприклад, інвестиції у виробництво друкарських машинок будуть ефективнішими, ніж у виробництво сталі. Іншими словами, розміри проектів ігноруються.

Співвідношення між ЧТВ, ІП і середньою ставкою прибутковості (ССП) є такими:● Приклад 6. Індекс прибутковості

Корпорація АВС оцінює 3 проекти. Грошові потоки кожного проекту наведені в таблиці. Якщо вартість капіталу корпорації дорівнює 12%, знайдіть найліпший проект за критерієм ІП.Проекти за критерієм ІП ранжуються в такому порядку: С, В, А.

Проект В має максимальну з усіх проектів ЧТВ = $32040, але проект С є найрентабельнішим на $1 інвестицій. Усі проекти відповідають необхідній ставці прибутковості 12%, оскільки всі ІП > 1.