Організація і методика аудиту сільськогосподарських підприємств (2003)

4.5.1. Оцінка методу списання запасів

До перевірки правильності відображення в обліку вибуття запасів аудитору необхідно оцінити доцільність вибору підприємством методу оцінки їх вартості, за якою вони списані на відповідні рахунки. Адже залежно від вибраного підприємством методу списання запасів на витрати підприємства у кожному випадку буде різною собівартість і прибуток підприємства.

П(С)БО 9 «Запаси» передбачено шість методів оцінки вартості вибуття запасів:

1) ідентифікованої собівартості відповідної одиниці запасів;

2) середньозваженої собівартості;

3) нормативних затрат;

4) ціни продажу;

5) ФІФО;

6) ЛІФО.

Аудитор має врахувати, що наведені методи списання запасів можуть використовуватися підприємствами, які здійснюють свою діяльність як у торгівлі, так і у виробничій сфері. Винятком є нормативний метод, який застосовується тільки в промисловості, і метод ціни продажу, що використовується в роздрібній торгівлі.

Недоліки та переваги методів оцінки вартості вибуття запасів відображує табл. 4.4.Висновки аудитора щодо ефективного методу списання запасів підприємство може використати при розробці його облікової політики та фінансової стратегії.

Правильність відображення в бухгалтерському та податковому обліку господарських операцій вибуття запасів перевіряється за окремими їх напрямами:

відпуском запасів у виробництво;

продажем запасів;

обміном запасами.