Організація і методика аудиту сільськогосподарських підприємств (2003)

4.6.1. Мета і завдання аудиту

Тварини на вирощуванні та відгодівлі — особливий вид оборотних активів. З одного боку, це матеріальні цінності, які надійшли з виробництва як готова продукція або куплені на стороні, а з другого — це особливий вид засобів — живі організми, які знаходяться ввесь час у незавершеному виробництві. Тобто це безперервний виробничий процес, в якому готова продукція постійно змінює свій обсяг і вартість.

До складу тварин на вирощуванні та відгодівлі включається поголів’я, вирощене у власному підприємстві та придбане на стороні, і не включається основне стадо продуктивної худоби.

Мета аудиту — підтвердити законність господарських операцій щодо тварин на вирощуванні і відгодівлі та правильність відображення їх в обліку.

Завдання аудиту обліку тварин на вирощуванні та відгодівлі — встановити:

своєчасність і правильність документального відображення операцій щодо надходження, руху, вибуття тварин;

забезпечення збереження тварин;

законність здійснення господарських операцій щодо руху тварин;

правильність відображення господарських операцій в бухгалтерському обліку.