Організація і методика аудиту сільськогосподарських підприємств (2003)

4.6.2. Аудит документального оформлення господарських операцій

У складі молодняка тварин і тварин на відгодівлі постійно відбуваються зміни. Кількість тварин збільшується за рахунок отриманого приплоду від власного маточного поголів’я, придбання тварин, вибраковування худоби з основного стада, постановки на відгодівлю тощо.

Документальне оформлення приплоду тварин та порядок його оцінки наведено в табл. 4.6.Аудитор має встановити правильність відображення всіх зазначених змін у поголів’ї тварин, що здійснюється на основі відповідних документів.

На основі первинних документів щодо руху худоби на фермі ведуть Книгу обліку руху тварин і птиці (ф. № 34). Рахунки в ній відкривають у тому порядку, як і в бухгалтерії господарства.

Наприкінці місяця за підсумками Книги заповнюють «Звіт про рух тварин і птиці на фермі» (ф. № 102), де відображують наявність тварин на початок і кінець звітного періоду, їх надходження і вибуття. У Звіт включають також дані про рух тварин основного стада. Отже, цей Звіт відображує весь оборот стада тварин за звітній період (місяць). Аудитор має зафіксувати відповідність документального оформлення операцій встановленому порядку.

Аналогічно аудитор повинен встановити дотримання документального оформлення операцій у птахівничих підприємствах. У спеціалізованих птахівничих підприємствах замість Книги обліку руху тварин і птиці використовують Картку обліку руху дорослої птиці (ф. № 108) та Картку обліку руху молодняка птиці (ф. № 107). Останню заповнюють за віковими групами.

На свинокомплексах облік поголів’я тварин має свої особливості, зумовлені технологією виробництва. Для відображення за день всіх операцій щодо руху тварин та кормів по підрозділу використовують Обліковий лист руху тварин та кормів (ф. № 97а).

У бухгалтерії комплексу облік руху тварин ведеться в Накопичувальній відомості обліку руху тварин (ф. № 34б). Забій та падіж худоби на санбойні оформлюють Обліковим листком забою та падежу тварин (ф. № 100а).

У бухгалтерії дані цього документа заносять у Накопичувальну відомість обліку забою та падежу тварин (ф. № 34в).