Організація і методика аудиту сільськогосподарських підприємств (2003)

4.6.6. Аудит виконання плану вихідного поголів’я й обороту стада тварин

У разі проведення аудиту розширеного відтворення стада потрібно перевірити виконання плану вихідного поголів’я й обороту стада тварин. При розширеному відтворенні кількість худоби до кінця року збільшується за рахунок вирощування ремонтного молодняку, який перевищує число тварин, що вибули. При цьому відбуваються не тільки кількісні, а й якісні зміни стада, поліпшується його природний склад, зростає продуктивність худоби.

Виконання плану вихідного поголів’я худоби перевіряють порівнянням фактичного поголів’я на кінець звітного періоду (як правило, на кінець року) з кількістю поголів’я, передбаченого планом на цю саму дату, а також з поголів’ям минулого року відповідно до запропонованої табл. 4.11.

Причини невиконання плану вихідного поголів’я худоби встановлюють, порівнянням обороту стада за звітом із показниками за планом за табл. 4.12.

Для характеристики використання маточного поголів’я обчислюють показники виходу телят і телиць та виходу ділового молодняку та здійснюють порівняльний аналіз цих показників у динаміці з іншими господарствами.Після цього перевіряють виконання плану обороту стада за видами надходження й вибуття груп тварин: переведення в основне стадо, вибракування з основного стада, купівля-продаж, забій у господарстві тощо. При цьому уважно вивчають порідний склад, структуру стада, показники його відтворення, м’ясної й молочної продуктивності, вгодованості тварин. Такий аналіз фактичного і планового обороту стада дає змогу виявити резерви поліпшення відтворення та підвищення продуктивності худоби, сформувати відповідні пропозиції щодо цього.