Організація і методика аудиту сільськогосподарських підприємств (2003)

6.4. Вимоги до висновку за результатами перевірки нематеріальних активів

В аудиторському висновку за результатами перевірки нематеріальних активів при дотриманні вимог аудитор повинен зазначити:

прийнятність звітності — загальна сума нематеріальних активів є прийнятною і в основному відповідає реальним потребам підприємства;

обґрунтованість — усі нематеріальні активи, відображені в звітності, реально існують на дату складання балансу;

закінченість — усі нематеріальні активи, правильно визначені за їх кількістю відображені у балансі та є власністю підприємства;

оцінка — кількість нематеріальних активів, що відображені в обліку, збігається з їх наявністю, для їх оцінки правильно використовувати ціни, період застосування цін відповідає дійсності;

класифікація — нематеріальні активи правильно класифіковані;

розділення за періодами — сума активів, що надійшли і вибули правильно розділені між двома періодами;

відповідність аналітичного синтетичному обліку — загальні суми в книгах аналітичного обліку відповідають наведеним у Головній книзі;

розкриття — основні категорії нематеріальних активів, методи їх оцінки правильно відображені в звітності.