Організація і методика аудиту сільськогосподарських підприємств (2003)

8.2. Аудит витрат і виходу продукції рослинництва

8.2. Аудит витрат і виходу продукції рослинництва