Організація і методика аудиту сільськогосподарських підприємств (2003)

10.7.2. Збір за право використання місцевої символіки

Збір за право використання місцевої символіки стягується з юридичних осіб і громадян, які використовують місцеву символіку в комерційних цілях.

Об’єктом оподаткування для юридичних осіб є вартість виробленої продукції, виконаних робіт, наданих послуг з використанням місцевої символіки (гербу міста або іншого населеного пункту, назви або зображення архітектурних, історичних пам’ятників), для громадян — суб’єктів підприємницької діяльності — факт використання місцевої символіки з комерційною метою.

Згідно з Указом Президента України від 25 травня 1999 р. № 565/99 розмір збору за право використання місцевої символіки на рік не повинен перевищувати для юридичних осіб і їх відокремлених підрозділів 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а для фізичних осіб, що займаються підприємницькою діяльністю, — 2 неоподаткованих мінімуми доходів громадян.

Збір за право використання місцевої символіки стягується щороку під час видачі дозволу і у разі продовження строку його дії.

Якщо виробництво продукції, виконання робіт, надання послуг з використанням місцевої символіки здійснюється без дозволу (при умові встановлення збору), органи державної податкової служби збирають до відповідних місцевих бюджетів за результатами документальних перевірок штраф у розмірі 0,5 відсотка вартості реалізованої продукції, виконаних робіт, наданих послуг з використанням місцевої символіки.

Сплата збору юридичними особами відноситься на рахунок витрат і включається до складу валових витрат, а громадян — суб’єктів підприємницької діяльності — до складу витрат.

Юридичними особами збір за право використання місцевої символіки перераховується до бюджету щомісяця до 15 числа місяця, що настає за звітним місяцем, а фізичним особам — перед отриманням права використання місцевої символіки.

Щокварталу до 15 числа, наступного за звітним кварталом, юридичні особи подають до податкових органів звіт разом з розрахунком.

При перевірці податковими органами встановлюється порядок використання місцевої символіки, чи всі об’єкти оподаткування включено до розрахунку і звіту.

За несвоєчасну сплату збору нараховується пеня у розмірі 120 відсотків облікової ставки НБУ. Стягується 100 відсотків донарахованої за результатами перевірки суми збору і 10 відсотків, що підлягають сплаті у разі несвоєчасного їх внесення або неподання у строк звітності.