Організація і методика аудиту сільськогосподарських підприємств (2003)

11.3. Аудит внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання

Мета аудиту — перевірити та підтвердити дотримання законодавства щодо внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, правильність відображення операцій у бухгалтерському обліку.

Завдання аудиту — встановити правильність визначення:

інтегрального показника професійного ризику виробництва для кожної галузі економіки;

інтегрального показника професійного ризику виробництва для галузей економіки кожного класу професійного ризику виробництва;

суми наведених фактичних витрат на оплату праці в минулому календарному році;

модуля страхових внесків для галузей економіки всіх класів професійного ризику виробництва;

суми страхових внесків підприємств одного класу професійного ризику виробництва в наступному календарному році;

страхового тарифу на наступний календарний рік;

суми страхового внеску за місяць;

знижок чи надбавок до страхового внеску, застосованих Фондом соціального страхування, з урахуванням результатів роботи підприємства за минулий календарний рік.

З метою визначення страхових тарифів для підприємств, установ і організацій (далі — підприємства) на загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання (далі — страхування від нещасного випадку) галузі економіки та види робіт (далі — галузі економіки) диференціюються за класами професійного ризику виробництва.

Для окремих галузей економіки страхові тарифи встановлюються законом без віднесення їх до класів професійного ризику виробництва.

Клас професійного ризику виробництва для окремої галузі економіки характеризується інтегральним показником професійного ризику виробництва — чим вищий інтегральний показник, тим вищий (починаючи з першого) клас професійного ризику виробництва.

Інтегральний показник професійного ризику виробництва для кожної галузі економіки визначається як відношення витрат у минулому календарному році в галузі економіки на відшкодування шкоди потерпілим на виробництві до фактичних витрат на оплату праці у минулому календарному році в цій галузі економіки за формулою

Іге = (ВШге : ВОПге) · 100,

де ВШге — сума відшкодування шкоди потерпілим на виробництві, яка нарахована в минулому календарному році в галузі економіки; ВОПге — фактичні витрати на оплату праці в минулому календарному році в галузі економіки.

Інтегральний показник професійного ризику виробництва для галузей економіки кожного класу професійного ризику виробництва обчислюють за формулою

Ікл = (ВШкл : ВОПкл) · 100,

де ВШкл — сума відшкодування шкоди потерпілим на виробництві, яка нарахована в минулому календарному році в галузях економіки, що належать до одного класу професійного ризику виробництва; ВОПкл — сума фактичних витрат на оплату праці в минулому календарному році в галузях економіки, що належать до одного класу професійного ризику виробництва.

Для галузей економіки кожного класу професійного ризику виробництва визначають суму наведених фактичних витрат на оплату праці в минулому календарному році за формулою

ПЗПкл = ВОПкл · СПРкл,

де СПРкл — ступінь професійного ризику виробництва галузей економіки відповідного класу (визначається співвідношенням інтегрального показника професійного ризику виробництва для галузей економіки цього класу до інтегрального показника професійного ризику виробництва галузей економіки I класу професійного ризику виробництва).

Модуль страхових внесків для галузей економіки всіх класів професійного ризику виробництва розраховують за формулою

МВ = ВФ : ПЗП,

де ВФ — розрахункові витрати Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань (далі — Фонд) у наступному календарному році; ПЗП — сума наведених фактичних витрат на оплату праці в минулому календарному році в галузях економіки всіх класів професійного ризику виробництва.

Страхові внески підприємств одного класу професійного ризику виробництва в наступному календарному році обчислюють за формулою

СВкл = ПЗПкл · МВ.

Для підприємств одного класу професійного ризику виробництва страховий тариф на наступний календарний рік визначають за формулою

СТкл=СВкл*100 / ВОПкл*Іоп

де Іоп — прогнозований індекс фактичних витрат на оплату праці в наступному календарному році.

Для підприємств суму страхового внеску за місяць розраховують за формулою

СВ стр = ВОП стр*СТ кл / 100,

де ВОПстр — сума фактичних витрат підприємства на оплату праці в місяці, за який сплачується страховий внесок, грн.

Знижки чи надбавки до страхового внеску застосовуються Фондом з урахуванням результатів робіт підприємства за минулий календарний рік і визначаються за формулами:

Ппід = ВШпід : СВпід;

Чкл = ВШкл : СВкл,

де Ппід — частка витрат Фонду на відшкодування шкоди потерпілим на підприємстві у минулому календарному році; ВШпід — сума витрат Фонду на відшкодування шкоди потерпілим на підприємстві у минулому календарному році; СВпід — сума страхового внеску підприємства; Чкл — частка витрат Фонду на відшкодування шкоди потерпілим на підприємстві у минулому календарному році на підприємствах відповідного класу професійного ризику виробництва; ВШкл — сума витрат Фонду на відшкодування шкоди потерпілим на підприємстві у минулому календарному році на цих підприємствах; СВкл — сума страхових внесків цих підприємств.

Під час визначення розміру знижки страхового внеску або надбавки до нього не враховуються витрати Фонду:

пов’язані з нещасним випадком внаслідок дії сил природного характеру (блискавка, зсув ґрунту, землетрус тощо);

зумовлені професійним захворюванням працівника, причини якого розслідувались в установленому порядку і яке зареєстроване спеціалізованим медичним закладом до укладення цим робітником трудового договору (контракту) з роботодавцем.