Організація і методика аудиту сільськогосподарських підприємств (2003)

12.3.5. Аудит обліку витрат на формування основного стада

Аудит обліку витрат на формування основного стада передбачає перевірку:

правильності розподілу витрат на формування основного стада та інші цілі;

повноту й достовірність відображення витрат на формування основного стада в бухгалтерському обліку;

правильність визначення балансової вартості дорослих тварин та повноти їх оприбуткування.

Витрати на формування основного стада включають такі їх види: витрати по вирощуванню власного молодняку, який переводиться в основне стадо; витрати на закупівлю дорослих тварин у племінних чи спеціалізованих підприємствах по вирощуванню нетелів. Облік таких витрат здійснюється за дебетом субрахунку 107 «Робоча і продуктивна худоба», та кредитом рахунку 155 «Формування основного стада» (відображується вартість тварин, переведених в основне стадо). Аналітичний облік по кожному субрахунку ведеться у Журналі 16 с.-г. та в Книзі обліку виробництва.

Для встановлення правильності відображення в обліку витрат на придбання дорослих тварин аудитору необхідно перевірити їх достовірність на дільницях нарахування оплати праці та вартості послуг допоміжних виробництв на дебеті субрахунку 155 «Формування основного стада» і кредиті рахунків 63 «Розрахунки з постачальниками і підрядниками» (на вартість тварин, закуплених на стороні), 23 «Виробництво» (на вартість послуг власного автотранспорту), 208 «Матеріали сільськогосподарського призначення», 27 «Продукція сільськогосподарського виробництва» (на вартість кормів, витрачених у дорозі), 372 «Розрахунки з підзвітними особами» (на використані підзвітні суми, пов’язані з витратами на придбання тварин) та ін.

Правильність визначення собівартості живої маси тварин встановлюють за даними рахунку 21 «Тварини на вирощуванні та відгодівлі». Перевірка полягає в підтвердженні (непідтвердженні) планової собівартості живої маси тварин, переведених в основне стадо, визначеної в кінці місяця фактичної собівартості методом «червоного сторно» або додаткових записів.

Важливим аспектом є перевірка правильності визначення балансової вартості дорослих тварин, зарахованих до складу основних засобів, та відображення в обліку їх оприбуткування. Кореспонденція рахунків має бути такою:

Д-т 10 «Основні засоби»,

К-т 15 «Капітальні вкладення».

Аналогічною має бути кореспонденція рахунків щодо коригування планової до фактичної собівартості живої маси тварин, вирощених у своєму підприємстві.

При перевірці слід врахувати особливості переведення в основне стадо окремих видів молодняку (коні). Собівартість їх живої маси не визначається, а витрати на вирощування обчислюють виходячи з балансової вартості тварин на початок року і планової собівартості кормо-днів перебування молодняку до його переведення в основне стадо. В обліку витрат по формуванню основного стада списання у кінці року відображується за кредитом рахунку 21 «Тварини на вирощуванні та відгодівлі» і дебетом субрахунку 155 «Формування основного стада».

17. Які питання має з’ясувати аудитор при перевірці обліку придбання основних засобів?

18. Що з’ясовує аудитор при перевірці обліку витрат на закладання і вирощування багаторічних насаджень?

19. Що передбачає перевірка обліку витрат на формування основного стада?