Організація і методика аудиту сільськогосподарських підприємств (2003)

12.3.4. Аудит обліку витрат на закладання і вирощування багаторічних насаджень

Аудит обліку витрат на закладання і вирощування багаторічних насаджень проводиться за об’єктами обліку витрат на їх закладання та вирощування багаторічних насаджень (плодові сади; плодові кущові насадження, ягідники та ін.). Витрати на закладання і вирощування багаторічних насаджень є особливим видом капітальних інвестицій, що проявляється в оприбуткуванні на таку саму суму вартості молодих насаджень, яку приєднують до їхньої попередньої вартості.

При проведенні аудиту витрат на закладання та вирощування багаторічних насаджень з’ясовують:

дотримання встановленого порядку ведення аналітичного обліку витрат на закладання та вирощування багаторічних насаджень;

правильність списання протягом року витрат і оприбуткування молодих насаджень;

дотримання порядку складання Акта приймання багаторічних насаджень і передачі їх в експлуатацію;

правильність відображення в обліку операцій передачі молодих насаджень в експлуатацію.

Аналітичний облік витрат ведеться з дати закладання насаджень за їх місцезнаходженням у Виробничому звіті за статтями, визначеними для рослинництва. Підставою для списання витрат є такі самі первинні документи, як і в рослинництві.

Приймання багаторічних насаджень і передача їх в експлуатацію здійснюється на основі Акта, що складається після закінчення робіт із закладання та вирощування багаторічних насаджень і після досягнення молодими насадженнями експлуатаційного віку (товарного плодоношення садів і ягідників або змикання крон у лісонасадженнях).

Передача молодих насаджень в експлуатацію на підставі Акта відображується в обліку за дебетом рахунку 10 «Основні засоби» (аналітичні рахунки дорослих насаджень) і кредитом рахунку 15 «Капітальні інвестиції» субрахунок 152 «Придбання (виготовлення) основних засобів».