Організація і методика аудиту сільськогосподарських підприємств (2003)

12.3.3. Аудит обліку придбання основних засобів

Перевірка правильності відображення в обліку сільськогосподарським підприємством придбаних за плату машин, інвентарю, обладнання проводиться з урахуванням того, потребує воно чи не потребує монтажу. При перевірці з’ясовують правильність відображення в обліку витрат на їх придбання.

Аудитор повинен виходити з того, що при прийманні машин та обладнання, які не потребують монтажу, витрати на придбання відразу мають бути віднесені на дебет рахунку 15 «Капітальні інвестиції» і кредит рахунку 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками» (без ПДВ). До погашення боргу перед постачальником ПДВ відображують за дебетом субрахунку 641 «Розрахунки за податками» та кредитом рахунку 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками».

Щодо обладнання, яке потребує монтажу, то витрати на придбання спочатку відображують на окремому субрахунку рахунку 15 «Капітальні інвестиції», а при передачі у монтаж відносять їх на рахунок 15 «Капітальні інвестиції», де мають бути відображені всі витрати, пов’язані з монтажем. Облік цих витрат ведеться аналогічно витратам на будівництво, яке здійснюється господарським способом.

Що стосується виготовлених основних засобів у власній ремонтній майстерні підприємства, то аудитор повинен встановити попереднє відображення витрат на дебеті рахунку 23 «Виробництво», наявність Акта приймання-передачі виготовлених основних засобів та списання понесених витрат на субрахунок 151 «Капітальне будівництво».