Організація і методика аудиту сільськогосподарських підприємств (2003)

12.3.2. Перевірка постановки обліку капітальних інвестицій на підприємстві

Аудитор має встановити, що порядок обліку інвестицій на підприємстві відповідає чинному порядку ведення бухгалтерського обліку в Україні.

Перевірка правильності відображення в обліку витрат на капітальні інвестиції за журнально-ордерною формою обліку проводиться за даними Журналу-ордеру ф. № 16 с.-г. та первинних документів.

У процесі перевірки аудитор має встановити:

правильність, послідовність відображення операцій на рахунку 15 «Капітальні інвестиції», та відповідність їх даним Головної книги;

відповідність записів у виробничому звіті (Книзі обліку виробництва) записам у первинних документах, листках-розшифровках, згрупованих за статтями витрат;

правильність розрахунків замовника з підрядником за етапами виконання робіт;

дотримання вимог щодо оформлення Акта на приймання-передачу виконаних робіт і утримання на його базі сум перерахованого підряднику авансу;

правильність відображення в обліку перерахованих замовником авансів, кінцевих розрахунків і податку на додану вартість;

правильність утримання авансів за умов виконання будівельно-монтажних робіт протягом тривалого часу та подання підрядником кількох рахунків;

своєчасність і правильність проведених коригувань завищеної підрядником вартості робіт, виконаних у звітному та по незакінченому будівництву в минулому роках.

З цією метою необхідно перевірити кореспонденцію рахунків щодо оприбуткування основних об’єктів основних засобів у порядку капітальних інвестицій і нарахування зносу при придбанні об’єктів, які були в експлуатації. Слід враховувати, що відображення операцій у бухгалтерському обліку залежить від способу здійснення будівництва (підрядного чи господарського). В першому випадку облік веде підрядник, а підприємство-замовник відображує лише загальну вартість виконаних робіт за договірними цінами і здійснює розрахунки за них згідно з укладеними договорами (у цілому за об’єкт чи за етапи) за договірною ціною. На основі даних Журналу 16 с.-г. відповідні суми записують у кредит рахунку 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками».

Операції відображують так.

Якщо виконана перша подія — передоплата будівельно-монтажних робіт, у бухгалтерському обліку має бути така кореспонденція рахунків (табл. 12.4).За першої події — прийняття будівельно-монтажних робіт згідно з актом про виконання в бухгалтерському обліку має бути така кореспонденція рахунків (табл. 12.5).Аудитор повинен врахувати особливості утримання авансу при розрахунках з підрядником при виконанні будівельно-монтажних робіт, які виконуються протягом тривалого часу. При пред’явленні кількох рахунків для оплати аванс необхідно утримувати пропорційно до вартості виконаних робіт по кожному платежу.

Суму допущеного підрядником завищення вартості робіт, виконаних у звітному році, замовник сторнує на дебеті рахунку 15 «Капітальні інвестиції» і кредиті рахунку 63 «Розрахунки з постачальниками», а суму завищення вартості робіт, виконаних з незакінченого будівництва в минулому році і сплачену підряднику, списує із кредиту рахунку 15 «Капітальні інвестиції» на дебет рахунку 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками».

Перевірка правильності відображення витрат на будівельно-монтажні роботи, які виконуються господарським способом, зводиться до встановлення ведення їх обліку за статтями цих витрат за кожним об’єктом (правильність нарахування заробітної плати, оцінки будівельних матеріалів, надання послуг, інших витрат). Аудитору слід звірити також записи в аналітичному обліку.

При спорудженні нетитульних об’єктів і тимчасових споруд аудитор перевіряє правильність відображення витрат на виконання цих робіт на рахунку 15 «Капітальні інвестиції». За дебетом цього рахунку відображують витрати в розрізі їх видів, а за кредитом — списання витрат чи оприбуткування тимчасових споруд, які оприбутковуються на дебет субрахунку 113 «Тимчасові (нетитульні) споруди» і кредит рахунку 15 «Капітальні інвестиції».