Економічна політика (2004)

ТЕМА 2. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ І РЕАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ

Державну економічну політику можна розглядати як механізм, використання інструментів регулювання для досягнення національних інтересів. У складі цієї політики можна виділити два основних аспекти — теоретичний й практичний.

Теоретичний аспект державної економічної політики передбачає систематичне наукове дослідження методів, дій і заходів, спрямованих на забезпечення і підтримку найбільш ефективного розвитку національної економіки, а також формування економічного мислення.

Практичний аспект державної економічної політики пов'язаний з розробкою системи конкретних заходів по реалізації державного регулювання економіки, що в свою чергу передбачає розкриття сутності механізму формування і реалізації економічної політики