Економічна політика (2004)

ТЕМА: 6. ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА В УМОВАХ РИНКОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ

В період трансформаційних перетворень економічних систем економічна політика зазнає значних змін. Це обумовлюється корінними зрушеннями в системі економічних відносин, що тягне за собою вдосконалення також і механізму господарювання.

Особливістю економічної політики в цей період є те, що в ній можуть переважати тактичні заходи, тоді як стратегічна мета залишається пріоритетною на весь перехідний період.

Про співвідношення стратегії і тактики в перехідній економіці ведеться мова у цій темі.