Економічна політика (2004)

ТЕМА 7. СТРУКТУРНА ПОЛІТИКА У ПЕРЕХІДНІЙ ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ

Нині наша економічна політика підпорядкована комплексній трансформації адміністративно-командної економіки в ринкову. Але становлення та функціонування цивілізованих ринкових відносин неможливе без структурної перебудови української економіки як у функціонально-галузевому, так і в інституціональному аспектах. В цьому контексті саме конструктивна структурна політика держави виступає, з одного боку, як умова раціоналізації ринкових реформ, а з іншого — і як фактор якісної трансформації всього суспільного життя.

Актуальність темі надає також і той факт, що структурна політика акумулює всі інші напрями економічної політики: фінансово-кредитної, податкової, інвестиційно-інноваційної, технічної, регіональної, соціальної, зовнішньоекономічної тощо.

В комплексі все це і обумовлює одне з центральних місць даної теми в навчальному курсі «Економічна політика».