Економічна політика (2004)

ТЕМА 8. МАКРОЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА ПЕРЕХІДНОЇ ЕКОНОМІКИ.

Стратегічний курс на створення основ соціально-орієнтованої економіки в Україні вимагає вирішення першочергових проблем перехідної економіки. У першу чергу це стосується стабілізації економіки і, по-друге, здійснення переходу до тривалого економічного зростання. У пропонованій темі розглядається зміст політики економічної стабілізації та її різні варіанти; розглядаються методи дослідження оптимальних параметрів економічного зростання; конкретизується фінансово-кредитні інструменти досягнення поставлених економічних завдань. Зміст теми розкривається у трьох наступних питаннях.