Міжнародні розрахунки та валютні операції (2002)

10.6. Практика укладання угод на ринку поточних конверсійних операцій. Ордери, що застосовуються на ринку конверсійних операцій

На практиці дилери банків укладають угоди по телефону або за допомогою трансакційної системи Reuters Dealing. Коли угода здійснюється по телефону, її основні параметри дилер записує вручну, заповнюючи так званий тікет (tiket). При укладанні угоди за допомогою Reuters Dealing тікет формується автоматично. Тікет — це папір визначеної форми, де вказуються усі параметри угоди. На кожну операцію дилер виписує окремий тікет.

Основні параметри угоди, що обговорюються дилерами:

суми і валюти операції;

курс здійснення угоди;

дата валютування;

основна траса платежу і реквізити контрагентів.

Якщо дилери уклали угоду й обумовили її основні реквізити, то потім змінити щось можна тільки за згодою обох сторін.

Трансакційна система Reuters Dealing дає змогу укладати угоди і вести переговори в режимі двостороннього зв’язку з різними банками світу. Кожний банк, який є кореспондентом дилінгової системи компанії Reuters, має один або кілька чотирилітерні коди. На даний момент більше 6000 банків, брокерських компаній із різних країн світу є учасниками дилінгової системи.

Існують різні види запитів котирувань за допомогою дилінгової системи. Наприклад, банк ААА запитує котирування японської єни до долара США на 100 млн єн. Він може написати (поставити прапорець):

USD/JPY 100 JPY;

100 JPY AG USD;

100 JPY.

Зазвичай зазначення долара США як базової валюти в запиті опускається, якщо ж запитується котирування крос-курсу, то вказуються і базова валюта, і валюта котирування.

Наприклад, банку YYY 20.04.2001 р. необхідно було купити2 млн англійських фунтів стерлінгів за американські долари в банку DDD. Нижче наведено зразок діалогу, що між ними відбувається (усі переговори ведуться англійською мовою за допомогою системи Reuters Dealing):Коли робиться запит типу «GBP/USD 2», то це показує, що маркет-тейкер запитує котирування на 2 млн базової валюти. При запиті котирування на суму валюти котирування, наприклад на 500000 CHF, робиться запит «0,5 USD/CHF» або скорочено «0,5 CHF».

В Україні основний обсяг конверсійних операцій припадає на долар США.

Основні види запитів: «1 UAH TOD», «0,5 UAH TOM», «UAH 2 TOD», UAH 0,2 TOM». Запити «1 UAH TOD», «0,5 UAH TOM» означають, що маркет-тейкер працює з 1 млн української гривні та 500000 грн до долара США відповідно з датою валютування сьогодні і завтра. «Прапорці» «UAH 2 TOD», «UAH 0,2 TOM» означають, що маркет-тейкер запитує котирування в маркет-мейкера на 2 млн дол. США і 200000 USD до української гривні відповідно з датою валютування сьогодні і завтра.

Цифра, що вказується біля назви валют, позначає запитувану суму валюти в мільйонах. Якщо запитується котирування на суму валюти меншу від одного мільйона, ця сума записується у вигляді десяткового дробу, наприклад:

«USD/DEM 0,5» або, опускаючи нуль, — «USD/DEM.5»

При запиті котирування валютного курсу на середньоринкову суму, кількість валюти часом опускається. При цьому банк, що здійснює котирування, зобов’язується купити або продати запропоновану пізніше кількість валюти, наприклад:

#USD/DEM

2.01 54-59

# I SELL 2 MIO USD

I BUY 2 MIO USD AT 2,0154.

При цьому банк, що котирує, повинен усвідомлювати, чи зможе він здійснити котирування на суму в межах ліміту, встановленому для банку, що запитує курс, а останній не повинен зловживати розміром суми. При запиті котирування без вказівки суми валюти, а також якщо запитувана сума перевищує ліміт на контрагента, банк може здійснити котирування, вказавши обмеження суми відповідно до ліміту на банк-контрагент, наприклад:

# USD/UAH 5

5. 4850/4950 IN 2

# OK BUY 2 MIO USD AT 5,4950.

Дуже часто на практиці банки проводять один з одним по кілька операцій у день, і в них виникають зустрічні платежі в однаковій валюті. Для зменшення операційного та кредитного ризику та для економії часу, банки застосовують взаєморозрахунки на основі неттингу.

Неттинг — взаємозалік зобов’язань між банком та банками-партнерами за кожною валютою, з якою проводяться операції. Взаємозалік здійснюється на кожну дату валютування, зазначену під час укладення валютообмінних угод між банками. При цьому:

а) суми, що виплачуються одним і тим самим банком в одній і тій же валюті, з однією і тією ж датою валютування, мають підсумовуватися;

б) якщо загальна сума зобов’язань одного банку в одній валюті перевищує загальну суму зобов’язань іншого банку в цій самій валюті, різниця виплачується стороною, яка має більшу суму зобов’язань;

в) якщо загальні суми зустрічних платіжних зобов’язань банків в одній і тій самій валюті на встановлену дату валютування дорівнюють один одному, взаємозалік здійснюється без руху коштів.

Приклад. Банк ААА зробив кілька операцій:

1. Купив у банку ВВВ 5 250 000 дол. проти канадського долара за курсом 1,5676.

2. Продав цьому ж банку 5 175 000 дол. за курсом 1,6156 проти швейцарського франка.

3. Продав 6 500 000 швейцарських франків за канадські долари за курсом 0,8945.Таким чином, банк ААА не буде розраховуватися з банком ВВВ повними сумами за операціями, а за результатами неттингу меншими сумами, що значно знизить ризик неотримання коштів і підвищить його платоспроможність. Банк ААА виплатить 2 415 650 канадських доларів та отримає 75 000 дол. США і 1 860 730 швейцарських франків від банку ВВВ.

Розглянемо виконання конверсійної операції з використанням трансакційної системи Reuters Dealing. Це — текст переговорів і сформований на його основі «тікет» за конверсійною угодою між двома контрагентами. Наявність в обох контрагентів копії тексту переговорів, достовірність якого гарантована агентством Рейтер, гарантує виконання умов угоди. У разі відмови однієї зі сторін від угоди, укладеної за допомогою дилінгового устаткування, друга сторона може довести свою правоту, пред’явивши в суді свою копію тексту переговорів.

Приклад. Банк «Україна» здійснив конверсійну операцію на 100 млн японських єн зі своїм контрагентом банком Comerzbank, Frankfurt 22 лютого 2000 р.

Дилер банку «Україна» звернувся до дилера банку Comerzbank з проханням дати котирування USD/JPY на 100 млн єн: «100 JPY». У свою чергу, дилер Комерцбанку виставив діюче на даний момент котирування «111,18/22» на умовах спот, і дилер банку «Україна» купив 100 млн японських єн за долар США за курсом 111,18. Далі дилери обмінюються реквізитами за придбаними валютами, тобто до якого банку та на який рахунок надіслати гроші. Дилер банку «Україна» вказує свій рахунок в японській єні у банку Bank of Tokyo, Tokyo, а дилер банку Comerzbank вказує свій рахунок у американському банку Bankers Trust Co, New York.

Дуже часто маркет-тейкер сам не може стежити за рухом валютного ринку, але в нього є певні зобов’язання або наміри, котрі він хоче здійснити на ринку Forex. Для їх виконання він надає маркет-мейкеру так звані ордери. Ордер — це у певний спосіб сформульоване і передане розпорядження маркет-тейкера до маркет-мейкера про відкриття і/або закриття позицій за певними курсами при досягненні ринком заданого рівня. Якщо маркет-мейкер прийняв ордер, то він не має права відмовитися від його виконання, якщо ринок досяг зазначеного рівня цін.

За конверсійними операціями переважно використовуються три види ордерів — маркет, ліміт та стоп. Слід зауважити, що на ринку деривативів ордерів набагато більше.Маркет-ордер (market) — найтиповіший ордер, де вказуються тільки такі параметри: валюта, бажана дія (купівля, продаж) і вказівка про виконання ордера за поточною ринковою ціною. Ринкові ордери здійснюються відразу ж після розміщення і повинні задовольнятися за найкращою можливою на момент виконання ціною.

Ліміт-ордери (limit) установлюють найгіршу ціну, за якою клієнт допускає виконання операції. Така угода при можливості може бути проведена за ціною кращою, ніж зазначена в ордері, але ніколи не за гіршою.

Ліміт-ордер на купівлю вказує найвищу ціну, за якою купівля може бути здійснена, хоча ордер може бути задоволений за кращою (нижчою) ціною, якщо це можливо. Ціна, зазначена в ліміт-ордері на купівлю, має бути нижчою ринкової ціни на момент розміщення ордера.

Ліміт-ордер на продаж — указує найнижчу ціну, за якою продаж може бути здійснений, хоча ордер може бути задоволений за кращою (вищою) ціною, якщо це можливо. Ціна, зазначена в ліміт-ордері на продаж, має бути вищою ринкової ціни на момент розміщення ордера.

Ліміт-ордери не гарантують виконання, вони гарантують тільки те, що, якщо ліміт-ордер здійснюється, то ціна виконання дорівнюватиме або буде кращою, ніж зазначена в ордері.

Стоп-ордери вказують, що угода має бути проведена, як тільки ринок досягне або перевищить установлений у ньому ціновий рівень — стоп-ціну. Після розміщення такий ордер залишається неактивним до моменту досягнення ринком заявленої в ньому ціни. Як тільки ринок досягає стоп-ціни або переходить її, ордер виконується і операція здійснюється негайно за найкращою можливою ціною.

Стоп-ордер на купівлю розміщується вище поточної ринкової ціни і не виконується доти, доки ринкова ціна не виросте до рівня, зазначеного в ньому або гіршому (при швидкому русі ринку). Стоп-ордер на купівлю в момент активації стає маркет-ордером на купівлю.

Стоп-ордери на продаж — розміщуються нижче поточної ринкової ціни і не виконуються доти, доки ринкова ціна не впаде до рівня, зазначеного в ньому або гіршого (при швидкому русі ринку). При виконанні такий стоп-ордер стає маркет-ордером на продаж.

На відміну від ліміт-ордерів, стоп-ордери не гарантують виконання операції за визначеною ціною або кращою. Вони можуть бути задоволені за ціною, рівною або гіршою, ніж зазначена в ордері. Стоп-ордери використовуються як для відкриття нової позиції, так і для закриття наявної. Хоча найтиповіше їх використання — для захисту існуючої позиції (обмеження втрат або заощадження нереалізованого прибутку), стоп-ордери також можуть використовуватися для відкриття позицій при досягненні ринком якогось значущого рівня.

Трейдер повинен автоматично визначати, який тип ордера має використовуватися в кожному конкретному випадку, зокрема знати, з якої сторони ринку ордер має бути розміщений (нижче або вище) і який тип ордера має бути застосований для одержання бажаного результату.

Стоп на купівлю, ліміт на продаж розміщуються вище поточного рівня ринку (правильно для GBP/USD і EUR/USD). Стоп на продаж і ліміт на купівлю розміщуються за цінами, нижчими від поточних ринкових цін (правильно для GBP/USD і EUR/USD).

Існують спеціальні інструкції дилеру про скасування раніше розміщених ордерів, які ще не були задоволені. Є три методи скасування:

Пряме скасування (straight cancel) — робиться для запобігання виконанню замовлення, що з якихось причин більше не потрібно трейдеру. За нормальних умов таке скасування робиться для стоп-ордерів, що не були виконані, і для ліміт-ордерів, що не були виконані.

Скасування попереднього ордера (CFO — Cancel Former Order) — це інструкція про скасування попереднього ордера з одночасною заміною його новим, за умови, що раніше розміщений ордер ще не був задоволений.

Один скасовує інший (OCO — One Cancels Other) — це інструкція з двома замовленнями, тільки один з яких повинен бути задоволений. При досягненні ринком однієї з заявлених цін і виконанні одного з ордерів другий автоматично скасовується.

На ринку Forex застосування ордерів ускладнюється наявністю двох типів котирувань — прямого і зворотного, що утрудняє швидке визначення «кращої» або «гіршої» ціни. Усе викладене вище стосується валют із зворотним котируванням — GBP/USD і EUR/USD. Для валют із прямим котируванням: USD/CHF, USD/JPY, USD/CAD усе правильно з точністю до навпаки.