Міжнародні розрахунки та валютні операції (2002)

РОЗДІЛ 11. ФОРВАРДНІ ОПЕРАЦІЇ

Після вивчення цього розділу ви зможете:

пояснити, що таке форвардні угоди та як за допомогою цих угод експортери та імпортери мінімізують валютний ризик;

зрозуміти зв’язок між форвардними контрактами та ринком депозитів в іноземній валюті;

розрахувати форвардний курс, а також сторони форвардного котирування bid та offer;

дати характеристику різним видам форвардних контрактів;

пояснити особливості визначення курсу за форвардними опціонами;

розрахувати форвардний курс на «ламану дату»;

усвідомити відповідальність сторін за форвардними угодами та механізм закриття форвардних угод;

зрозуміти принципи подовження форвардних контрактів та розрахувати курс подовження;

пояснити принцип дії угод форвард/форвард та розрахунок процентних ставок для цих угод;

зрозуміти механізм дії угод за форвардними ставками та розрахувати суму компенсації.