Міжнародні розрахунки та валютні операції (2002)

15.3.4. Підтримка та опір руху цін

Рух цін на графіку (рис. 15.13) являє собою серію піків та спадів. Рівні попередніх спадів, на які припадає велика кількість мінімальних цін, називаються підтримкою. Рівні, на які припадає серія максимальних цін, називаються опором.Вплив цих рівнів на ринок полягає в такому:

Коли ціни на ринку підходять до рівня опору або підтримки, торговці поділяються на тих, хто вважає, що ціни далі рухатися не будуть і рівень не буде подоланий, і на тих, хто вважає, що ціна підніметься ще вище. Боротьба цих поглядів веде до того, що ціна залишається в діапазоні цього рівня доти, доки хтось не подолає її.

Рівень підтримки — це область на графіку, де бажання покупців та продавців можуть бути протилежними. Рівень підтримки можна визначити заздалегідь, за рівнем попереднього спаду.

Рівень опору являє собою протилежність підтримки — тиск продавців вищий за тиск покупців. Звичайно, рівень опору збігається з рівнем попередньої вершини.

Оскільки біля рівнів підтримки (область ринку, розміщена нижче поточного рівня цін, в якій очікується збільшення продажу) та опору (область розміщена вище поточного ринкового рівня, в якій можна очікувати зростання активності покупців) весь час виникає боротьба між «биками» та «ведмедями», то основне завдання дилерів — з’ясувати, наскільки сильний цей рівень і хто його подолає. Якщо ціни перейшли рівень опору, то ціна продовжить свій рух угору, якщо ціни не подолали цього рівня та після боротьби почали рухатися в протилежному напрямку, то говорять, що відбувся розворот тренду. Треба також враховувати і такі обставини: більшість торговців вважають, що рівень не буде подолано і намагаються закрити свої позиції, а найбільш схильні до ризику відкриваються в протилежний бік ще до того, як ціни наштовхнулися на цей рівень.

Як тільки ціни «прориваються» крізь рівень підтримки або опору, він відразу ж переходить у свою протилежність — подоланий рівень підтримки перетворюється в рівень опору. При висхідному тренді рівень опору, подоланий цінами, стає рівнем підтримки.

Сила кожної області підтримки або опору визначається трьома факторами: тривалістю існування певного рівня, амплітудою коливання ринку та обсягом угод:

Чим довше існує даний рівень, тим він міцніший, і може статися, що він не буде подоланий ще тривалий період.

Чим більша амплітуда коливання ринку, який іде на подолання рівня, тим вища його опірність.

Чим більший обсяг угод у зоні рівня, тим більше шансів залишитися рівню неподоланим.

Як зазначалося вище, тренд — це певний напрямок руху ринку догори (uptrend) або донизу (downtrend). Якщо ринок не рухається ні в першому, ні в другому напрямку, то говорять про коридор, або боковий тренд, коли ціни перебувають між двома паралельними лініями — про підтримку та опір.

Лінії підтримки та опору можуть ставати лініями тренду тоді, коли ціни підтверджують їх через певний проміжок часу відповідними піками та спадами. При цьому нахил лінії підтримки або опору вказуватиме напрям тренду, а горизонтальне положення ліній свідчитиме про його відсутність (боковий тренд).