Міжнародні розрахунки та валютні операції (2002)

15.3.15. Надмірна купівля та надмірний продаж

Майже всі графіки осциляторів повторюють форму цінового графіка. Але вони мають межі руху — максимальне та мінімальне значення, або нормовані. Коли осцилятор перебуває в цих точках, це свідчить про можливу зміну тенденції.

Коли ціна досягає максимального рівня, то осцилятор показує надкупівлю (overbought), коли ціна досягає мінімального значення — перепродаж (oversold). Надкупівля — це сигнал на ринку до падіння цін, перепродаж вказує на те, що продано забагато і ціни мають зростати.

Лінії надкупівлі та перепродажу позначаються на графіку горизонтальними довідковими лініями.

Коли осцилятор падає або піднімається до довідкової лінії, це дає можливість визначити дно або вершину. Осцилятори дають добрі поради під час коридору цін, але передчасні, коли новий тренд тільки зароджується.

Осцилятор протягом тривалого часу може показувати надкупівлю, якщо зароджується новий сильний висхідний тренд, при цьому буде вказувати на продаж. Він може показувати на перепродаж протягом тижнів при стрімкому низхідному тренді, вказуючи на те, що треба купувати. Професійна робота дилера на ринку і полягатиме в тому, щоб своєчасно вирішити, коли користуватися осциляторами, коли показниками тренду, коли розміщувати свої позиції на купівлю, а коли на продаж.