Міжнародні розрахунки та валютні операції (2002)

15.3.16. Індекс відносної сили (RSI)

Індекс відносної сили був розроблений Уеллсом Уайлдером і є дуже поширеним осцилятором. Назва його вибрана невдало, бо на ринку акцій під відносною силою розуміють відношення ціни акцій окремого підприємства до індексу S&P500.

RSI (рис. 15.23) вимірює відносну силу ринку, відстежуючи ціни закриття. Це попереджувальний, або синхронний, індикатор, він ніколи не запізнюється.RSI = 100 – 100/1 + RS.

RSI = середнє значення приросту цін закриття для х днів / середнє значення зменшення цін закриття для х днів.

RSI коливається між значеннями 0 та 100. Коли RSI вищий 70 або нижчий 30, він реєструє стан надмірної купівлі або надмірного продажу відповідно. Під час ринку «биків» краще використовувати лінії 80 і 40, під час ринку «ведмедів» — 60 та 20.

RSI дає три типи сигналів: дивергенція, фігури та рівень RSI.

Дивергенція між RSI та цінами дає найпотужніший сигнал на розміщення позицій.

Дивергенція «биків» дає сигнал до купівлі, якщо ціни падають до нового мінімуму, а RSI дає більш високий мінімум, ніж під час попереднього падіння цін. Сигнал на купівлю буде потужним, коли перший мінімум лежить нижче довідкової лінії, а другий — вище цієї лінії.

Дивергенція «ведмедів» дає сигнал до продажу, якщо ціни піднімаються до нового максимуму, а RSI дає максимум нижчий,

ніж під час попереднього підвищення цін. Сигнал до продажу буде сильний, якщо перший максимум лежить вище довідкової лінії, а другий — нижче від неї.

Є сенс купувати за сигналами денного RSI тільки тоді, коли є тижневий висхідний тренд. Необхідно продавати за сигналами денного RSI тільки тоді, коли є тижневий низхідний тренд.

Купуйте, якщо RSI опустився нижче довідкової лінії, а потім пішов угору та перетнув її.

Продавайте, коли RSI піднявся вище верхньої довідкової лінії, а потім пішов униз та перетнув її.

Рекомендоване значення х = 9; 14.

Коли Ви працюєте з короткостроковими угодами, період розрахунку можна скоротити, бо чим коротший період розрахунку, тим вища чутливість осцилятора.