Міжнародні розрахунки та валютні операції (2002)

16.1. Поняття ризику як економічної категорії

Будь-яке існування — це ймовірність настання несприятливих подій. Тобто несприятлива подія може відбутися, а може й не відбутися. Повністю уникнути цього неможливо, але можна прийняти застережливі заходи і зменшити ризик настання неприємностей. Уміння ризикувати — це вміння проводити межу між виправданим та невиправданим ризиком і виживати.

Як економічне явище ризик є подією, настання якої додатково впливає на економічні процеси і відповідно деформує економічні результати. Якщо така подія, як ризик, відбулася, то відбудеться й економічний результат цього — позитивний, негативний або нульовий.

Залежно від можливого результату ризики можна поділити на чисті та спекулятивні.

Чисті ризики виникають при явній загрозі і ведуть до негативного і в кращому разі до нульового результату.

Спекулятивні ризики відрізняються від чистих ризиків тим, що їх можна уникнути, але на відміну від чистих вони ведуть до отримання як позитивного, так і негативного чи нульового результату.

Залежно від основних причин виникнення, ризики поділяються на багато видів: природничі, екологічні, політичні, транспортні, комерційні.

Ризик є обов’язковим елементом економіки. Поява ризику як невід’ємної частини економічного процесу — об’єктивний економічний закон.

Банківська діяльність неминуче пов’язана з ризиками. Які б зусилля не робив банк для мінімізації ризиків, вони завжди існують — питання тільки в їх розмірі. Під ризиком у банківській діяльності розуміють можливість втрати ліквідності або отримання фінансових збитків. За частотою настання та глибиною негативних наслідків несприятливих подій банківська діяльність є чи не найризикованішою з усіх видів економічної діяльності.