Міжнародні розрахунки та валютні операції (2002)

РОЗДІЛ 16. УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ,ПОВ’ЯЗАНИМИ З ВАЛЮТНИМИ ОПЕРАЦІЯМИ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ

Після вивчення цього розділу ви зможете:

з’ясувати, з якими ризиками пов’язана банківська діяльність на валютних ринках, їх сутність;

зрозуміти взаємозв’язок банківських ризиків та особливе місце серед них ризиків за валютними операціями;

знати, як розраховується валютна позиція для банку і як вона впливає на банківські ризики.