Економічний ризик: ігрові моделі (2002)

4.3.4. Урахування пріоритету

У багатокритеріальних задачах прийняття рішень локальні критерії якості стратегій, а також інформаційні ситуації, яким властиві ці критерії, мають різну важливість для СПР. Це необхідно врахувати для вибору оптимальної стратегії, віддаючи певну перевагу більш важливим критеріям чи інформаційним ситуаціям. Практично ця проблема зводиться до коригування вибраної схеми компромісу. А тому четвертою концептуальною проблемою є вибір схеми урахування пріоритету, а також встановлення ступеня важливості тих чи інших об’єктів.

Зазначені вище проблеми є найбільш важливими, але вони не вичерпують усієї низки труднощів з розв’язання багатокритеріальних задач прийняття рішень. Усі вони, окрім першої, носять концептуальний характер. Як відомо, вирішуючи концептуальні проблеми, звичайно доводиться використовувати еврістичні процедури різного роду, в яких суттєву роль відведено експертам. Розв’язання такого роду задач бажано проводити на основі наукової аргументації і за умови формалізованого використання еврістичних процедур.

Вирішення проблем 4.3.1—4.3.4, а також інших проблем концептуального характеру, робить можливим розв’язання багатокритеріальної задачі прийняття рішень. Реалізація процесу її розв’язання обтяжена новими труднощами, в основному обчислювального характеру, які зумовлені розробленням алгоритму пошуку оптимальної стратегії.

Але центральною проблемою багатокритеріальної задачі прийняття рішень залишається вибір схеми компромісу та відповідного принципу оптимальності.