Правові основи державного управління економікою України (2003)

2.3.1. Правовий статус Головного управління економіки обласної, Київської міської державної адміністрації та управління економіки Севастопольської міської державної адміністрації.

Правовий статус Головного управління економіки обласної, Київської міської державної адміністрації та управління економіки Севастопольської міської державної адміністрації (далі – управління), регламентується Типовим Положенням, затвердженим постановою Кабінетом Міністрів України від 13 грудня 2001 р. № 1666 “Про затвердження Типового положення про Головне управління економіки обласної, Київської міської, державної адміністрації та управління економіки Севастопольської міської державної адміністрації”.

Головне управління економіки обласної, Київської міської державної адміністрації та управління економіки Севастопольської міської державної адміністрації (далі – управління) є структурним підрозділом обласної, Київської та Севастопольської міської державної адміністрації, що утворюється головою обласної, Київської та Севастопольської міської державної адміністрації, підзвітне та підконтрольне голові відповідної місцевої держадміністрації і Міністерству економіки та з питань європейської інтеграції з питань реалізації єдиної державної політики економічного і соціального розвитку України.

Управління у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції, розпорядженнями голови відповідної місцевої держадміністрації, а також цим Положенням.