Правові основи державного управління економікою України (2003)

2.6. Правовий статус Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва.

Правовий статус Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва, регламентується Положенням, затвердженим Указом Президента України від 25 травня 2000 року № 721/2000 “Питання Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва”.

Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва (Держпідприємництво України) є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, який забезпечує реалізацію державної політики у сфері підприємництва. Діяльність Держпідприємництва України спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України.

Держпідприємництво України у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням. У межах своїх повноважень Держпідприємництво України організовує виконання актів законодавства України і здійснює контроль за їх реалізацією.

Детжпідприємництво України узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавства і в установленому порядку вносить їх на розгляд Президентові України, Кабінету Міністрів України.