Правові основи державного управління економікою України (2003)

2.6.3. Уповноважений з питань підтримки підприємства.

Правовий статус уповноваженого з питань захисту прав підприємців регламентується Наказом Держпідприємництва № 32 від 17 листопада 1998 р. (із змінами наказ № 19 від 31.01.2001) про затвердження Положення про уповноваженого з питань захисту прав підприємців.

Уповноважений з питань захисту прав підприємців (далі Уповноважений) є особою, яка сприяє Державному комітетові України з питань регуляторної політики та підприємництва (далі - Держпідприємниптво України) у реалізації повноважень щодо захисту прав та законних інтересів суб'єктів підприємницької діяльності.

Уповноважений призначається Головою Держпідприємництва України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі і здійснює свою діяльність на громадських засадах.

Уповноважений у своїй роботі керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, Положенням про Держпідприємництво України, а також цим Положенням.

Головні завдання Уповноваженого:

сприяння правовій інформованості підприємців та захист, у межах наданих повноважень, законних прав та інтересів суб'єктів підприємницької діяльності.

аналіз дотримання органами АР Крим, місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями законних прав та інтересів суб'єктів підприємницької діяльності.

інформування органів АР Крим, місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а також Держпідприємництва України про стан дотримання законних прав та інтересів суб'єктів підприємницької діяльності.

Головні функції Уповноваженого:

готує пропозиції органам АР Крим, місцевим органам виконавчої влади, а також Держпідприємництву України щодо усунення будь-яких перешкод у розвитку підприємництва;

розглядає усні та письмові звернення суб'єктів підприємницької діяльності. У процесі розгляду таких звернень з'ясовує причини та умови, які призвели до порушення прав суб'єкта підприємницької діяльності;

за наявності підстав звертається до відповідних органів АР Крим, місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, установ та організацій з пропозиціями щодо вжиття ними заходів до усунення порушень чинного законодавства;

бере участь у роботі координаційної ради (комітету, комісії) з питань розвитку підприємництва при місцевих органах виконавчої влади. Бере участь у роботі інших структур, створених за сприяння Держпідприємництва України;

сприяє розвитку інфраструктури підтримки підприємництва;

надає допомогу в створенні та ефективній діяльності громадських об'єднань підприємців;

організовує і проводить конференції, симпозіуми, семінари з питань підприємництва;

проводить анкетування та опитування суб'єктів підприємницької діяльності з питань, що належать до його компетенції, для прийняття за їх результатами відповідних рішень;

узагальнює, аналізує результати своєї роботи та звітує Держпідприємництву України;

висвітлює в засобах масової інформації питання, що належать до його компетенції.

Уповноважений має право:

на прийом керівниками та іншими посадовими особами органів АР Крим, місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, установ та організацій, об'єднань громадян, підприємств з питань, що належать до його компетенції.

одержувати в установленому порядку в органах АР Крим, місцевих органах виконавчої влади, органах місцевого самоврядування, установах та організаціях, об'єднаннях громадян, на підприємствах необхідні для виконання своїх повноважень документи, інформацію та довідкові матеріали.

брати участь у роботі органів АР Крим, місцевих органів виконавчої влади та місцевого самоврядування при розгляді питань, що стосуються розвитку підприємництва, за їх згодою;

брати участь у розробці та опрацюванні проектів регіональних нормативно-правових актів за згодою органів АР Крим, місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, які зачіпають законні права та інтереси суб'єктів підприємницької діяльності. Подавати до них свої пропозиції та зауваження:

залучати фахівців у сфері підприємництва (за їх згодою) до розгляду питань, що належать до його компетенції;

направляти подання до Держпідприємництва України на призначення в містах та районах відповідного регіону помічників Уповноваженого, які призначаються окремим наказом Комітету.

Уповноважений зобов'язаний:

Організовувати та своєчасно проводити роботи згідно з його основними завданнями та функціями, а також виконувати накази, розпорядження та доручення керівництва Держпідприємництва України.

Координація роботи Уповноваженого здійснюється через структурний підрозділ Держпідприємництва України.

Уповноважений співпрацює з територіальними органами Держпідприємництва України, органами АР Крим, місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, установами та організаціями.

Уповноважений може користуватись для виконання своїх обов'язків службовими приміщеннями, засобами зв'язку та оргтехнікою, які є в Держпідприємництва України, його територіальних органах, а також (за згодою керівників) місцевих органах виконавчої влади. Уповноважений має посвідчення, що підтверджує його повноваження. Посвідчення видається Держпідприємництвом України згідно з наказом про призначення та підлягає поверненню після звільнення. Відповідне посвідчення має помічник Уповноваженого.