Правові основи державного управління економікою України (2003)

2.7. Правовий статус Антимонопольного комітету України.

Правовий статус Антимонопольного комітету України, визначається передусім Законом України “Про Антимонопольний комітет України” від 26 листопада 1993 р. (із змінами). Крім цього Антимонопольний комітет України здійснює свою діяльність відповідно до Закону України “Про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності”, Закону України “Про захист від недобросовісної конкуренції”, інших законів та інших нормативно-правових актів, прийнятих відповідно до зазначених законів. Наприклад, Указ Президента України “Про врегулювання деяких питань забезпечення діяльності Антимонопольного комітету України” від 27 червня 1999 р. № 741/99 (із змінами від 21.02.2000 р. № 271/2000; 09.03.2000 р. № 399/2000). Відповідно до зазначених нормативно-правових актів Антимонопольний комітет України є центральним органом виконавчої влади із спеціальним статусом, метою діяльності якого є забезпечення державного захисту конкуренції у підприємницькій діяльності.

Антимонопольний комітет України підконтрольний Президенту України та підзвітний Верховній Раді України.

Антимонопольний комітет України щорічно подає Верховній Раді України звіт про свою діяльність.